logopeda ludzie
logopeda dzikowska
logopeda mama
logopeda dziecko
Teresa Dzikowska lopopeda
  • Neurologopeda
  • Terapeuta zaburzeń mowy z wieloletnim stażem pedagogicznym i klinicznym

Kwalifikacje zawodowe:
  • Nauczyciel Podyplomowego Studium Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Dyplom magistra pedagogiki specjalnej: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  • Dyplom logopedy: Podyplomowe Studium Logopedii, Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie.
  • Tytuł neurologopedy: Specjalistyczne Studium Neurologopedii przy Fundacji ORATOR w Lublinie.
  • Certyfikat Terapeuty Mowy.
  • Stopień nauczyciela dyplomowanego.
O mnie | Zakres usług | Współpraca | Artykuły | Kontakt
Dysartia | Afazja | Dyzartia